فایبر گلاس کامپوزیتی از الیاف شیشه با مواد پلیمری است که از الیاف شیشه به عنوان ماده ی تقویت کننده
و از مواد پلیمری به عنوان مواد زمینه استفاده می‌شود. الیافها بصورت سوزنی یا حصیری شکل موجود می باشند.
و انواع رزین‌ها در ساخت مخازن فایبرگلاس عبارتند از: پلی استر، وینیل استر و اپوکسی.